2014


vol. 17, no. 1 • Bożena Klimczak, Wrocław University of Economics, Poland
  Aksjologiczne uwikłanie ekonomii
  Axiological Entanglement of Economics
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Zdzisław Szymański, University of Economics and Innovation in Lublin, Poland
  Ekonomia narodowa a etyka w ujęciu Stanisława Głąbińskiego
  National Economics and Ethics according to Stanisław Głąbiński
  Full text (in Polish)   Abstract    References

 • Bartłomiej Kaczmarek, University of Lodz, Poland
  Ekonomiczne i społeczne następstwa globalizacji
  Economic and Social Consequences of Globalisation
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Andrzej Klimczuk, Warsaw School of Economics, Poland
  Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych
  Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Małgorzata Garstka, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
  Etyka zawodowa w rachunkowości
  Professional Ethics in Accounting
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Katarzyna Kalinowska, Marcin Kalinowski, University of Lodz, Poland
  Zawód specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w perspektywie etycznej
  The Profession of Management Accounting in Ethical Perspective
  Full text (in Polish)   Abstract   References
        

Miscellanea

 • Piotr Bartula, Jagiellonian University in Cracow, Poland
  Równość versus sprawiedliwość
  Equity versus Justice
  Full text (in Polish)   Abstract