2014


vol. 17, no. 3 • Danuta Walczak-Duraj, University of Lodz, Poland
  Wolność gospodarcza a poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne
  Economic Freedom and the Sense of Responsibility for the Common Good
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Robert Rogowski, State Higher Vocational School in Nowy Sacz, Poland
  Moralność a rynek. Propozycja nowej definicji rynku
  Morality and the Market. A Proposal of New Definition of the Market
  Full text (in Polish)   Abstract    References

 • Andrzej Stoiński, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Wyzysk w perspektywie sprawiedliwości
  Exploitation in the Face of Justice
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Adam Bukowski, University of Lodz, Poland
  Pojęcie lichwy w ekonomii islamskiej
  A Question of Usury in Islamic Economics
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Wojciech Jarecki, Szczecin University, Poland
  Prekarianizm w Polsce – skala zjawiska, skutki i perspektywy
  The Precariat in Poland – Reasons, Consequences and Potential Improvement of the Situation on the Labour Market
  Full text   Abstract   References

 • Urszula Gołaszewska-Kaczan, University of Bialystok, Poland
  Fundacje korporacyjne w Polsce
  Corporate Foundations in Poland
  Full text (in Polish)   References   Bibliografia

 • Monika Olszewska, Poznan University of Economics, Poland
  Cechy kultury organizacyjnej warunkujące podejmowanie działań pozabiznesowych
  Characteristics of Organizational Culture Which Conditions Undertaking Non-Business Activities
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Ewa Gruszewska, University of Bialystok, Poland
  Transformacja wartości a postawy przedsiębiorcze Polaków
  Transition of Values and Entrepreneurial Attitudes of the Poles
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Bronisław Bombała, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Przedsiębiorczość personalistyczna – aspekt dydaktyczny
  Personalistic Entrepreneurship – Didacitic Aspects
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Marta Makowska, Warsaw University of Life Sciences, Poland
  Etyczne uregulowania kontaktów studentów medycyny z firmami farmaceutycznymi w Stanach Zjednoczonych
  Ethical Regulation of Medical Students’ Interactions with the Pharmaceutical Industry in the United States
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Piotr Wajszczyk, Lodz University of Technology, Poland
  Ethical Development of Professional Image in Professional Codes of Engineering Ethics
  Etyka budowania wizerunku w kodeksach etyki inżynierskiej
  Full text (in Polish)   Abstract   References