2015


vol. 18, no. 2 • Franciszek Piontek, University of Dąbrowa Górnicza, Poland
  Aksjomaty, prawo naturalne, wartości i paradygmaty we współczesnych koncepcjach rozwoju
  Axioms, Natural Law, Values and Paradigms in Contemporary Concepts of Development
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Piotr Kopiec, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Merytokracja czy „elity odpowiedzialnościowe”? Ewangelicka interpretacja zagadnienia elit społecznych
  Meritocracy or the “Responsibility Elite”: an Evangelical Approach to the Issue of Social Elites
  Full text (in Polish)   Abstract    References

 • Paweł Siek, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Poland
  Bogactwo. Przyczynek do katolickiego ujęcia tej kategorii
  Wealth. Contribution to the Catholic Approach towards the Notion
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • ks. Mirosław Twardowski, University of Rzeszow, Poland
  Chrześcijańska perspektywa rozwiązywania kwestii społeczno-ekonomicznych w świetle nauczania Jana Pawła II i założeń personalizmu G.M. Gronbachera
  The Christian Perspective on Solving Economic Issues in the Light of John Paul II’s Teachings and Economic Personalism of G.M. Gronbacher
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • ks. Jacek Kacprzak, Major Theological Seminary in Lodz, Poland
  Co teologia ma do powiedzenia ekonomii? Kilka uwag teologiczno-moralnych na temat życia gospodarczego
  What Does Theology Have to Say to the Economy? Some Moral-Theological Remarks on Economic Activity
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Janusz Skodlarski, University of Lodz, Poland
  Stanisław Staszic. Między Bogiem a naturą
  Stanislaw Staszic. Between God and Nature
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Zdzisław Szymański, University of Economics and Innovation in Lublin, Poland
  Etyczne i ekonomiczne uwarunkowania wielkości produkcji społecznej w ujęciu Stanisława Głąbińskiego
  Ethical and Economic Conditions of Social Production According to Stanisław Głąbiński
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 •         

  Miscellanea

  • Bohdan Wyżnikiewicz, Central Statistical Office, Gdańsk Institute for Market Economics, Poland
   Statystyka a etyka
   Statistics and Ethics
   Full text (in Polish)   Abstract   References

  • Stanisław Wieteska, Univesity of Lodz, Poland
   Kradzieże samochodów w Polsce jako element ryzyka w ubezpieczeniach auto casco
   Car Theft in Poland as a Part of the Risk in Auto Accident and Theft Insurance
   Full text (in Polish)   Abstract   References