2015


vol. 18, no. 3 • Stanisław Kowalczyk, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Ekonomiczna aktywność państwa w społecznym nauczaniu papieża Jana Pawła II
  The Economic Activity of the State in the Social Teachings of Pope John Paul II
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Wojciech Giza, Cracow University of Economics, Poland
  O wartościowaniu dóbr ekonomicznych
  On the Valuation of Economic Goods
  Full text (in Polish)   Abstract    References

 • Damian Bębnowski, University of Lodz, Poland
  Atrakcyjność projektu metodologii praktycznej i epistemologii cnoty dla badań historyczno-gospodarczych
  The Attractiveness of the Project of Practical Methodology and Virtue Epistemology for Economic History Research
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Lech Kurkliński, Warsaw School of Economics, Poland
  Kulturowo-religijny stosunek do bankowości a wielkie religie świata
  Cultural and Religious Attitudes to Banking versus the Great World Religions
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Marta Młokosiewicz, University of Szczecin, Poland
  Kultura zaufania w relacji firma – pracownik
  The Culture of Trust in the Company-Employee Relationship
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Małgorzata Garstka, Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce, Poland
  Problematyka etyczna w pierwszych dziełach o rachunkowości
  Ethics in the Early Works of Accounting
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Zdzisław Szymański, University of Economics and Innovation in Lublin, Poland
  Ekonomiczne i etyczne cele ziemiańskiego stronnictwa ,,klemensowczyków” w latach czterdziestych XIX wieku
  The Economic and Ethical Aims of the Landowning Party of “Klemensowczycy” in the 1840s
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Emilia Kaczmarek, University of Warsaw, Poland
  Etyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym. Zarys problematyki
  Ethical Challenges in the Pharmaceutical Industry. An Outline of Issues
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Danuta Kunecka, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
  Aspekty etyczne badań naukowych w polskim pielęgniarstwie
  Ethical Aspects of Polish Scientific Research in Nursing
  Full text (in Polish)   Abstract   References

        

Miscellanea

 • Karolina Dąbrowska, Mariusz Skowron, University of Lodz, Poland
  Porównanie postaw przedsiębiorczych studentów studiów ekonomicznych, społecznych i humanistycznych
  A Comparison of Enterprising Attitudes of Students of Economics, Social Studies and Humanities
  Full text (in Polish)   Abstract   References

 • Wojciech Jarecki, University of Szczecin, Poland
  Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych
  Motivations for Undertaking Economic Studies at University Level
  Full text (in Polish)   Abstract   References