2016


vol. 19, no. 2 • Izabela Łucjan, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Poland
  Źródła i konsekwencje wzrostu elastyczności rynku pracy
  The Sources and Consequences of the Growth of Labour Market Flexibility
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.01

 • Katarzyna Cymbranowicz, Cracow University of Economics, Poland
  Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce
  The Precariat – a New Phenomenon in the Labour Market in Poland
  Content   Abstract    References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.02

 • Dominika Polkowska, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, Poland
  Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy
  Feminization of Precarity. Poland Compared to Other Countries
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.03

 • Paweł Grata, University of Rzeszow, Poland
  Zakres odpowiedzialności pracodawców wobec rodzin pracowników w Drugiej Rzeczypospolitej
  The Range of Responsibility of Employers Towards Workers’ Families in the Second Republic of Poland
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.04

 • Sławomir Kamosiński, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
  Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku)
  Work as a Duty versus Work as Source of Satisfaction. Historical Study of the Role and Importance of the Work in Polish History (After 1945)
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.05

 • Janusz Wdzięczak, University of Lodz, Poland
  Funkcjonowanie samorządów pracowniczych w wybranych krajach realnego socjalizmu
  Workers’ Self-Management in the Selected Countries of the Real Socialism Socio-Economic System
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.06

 • Natalia Kosztowna, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
  Kobieta w zakładzie pracy w Polsce Ludowej i po 1990 r. Analiza stanu prawnego
  The Legal Aspects of the Employment of Women in the Polish People’s Republic and Today
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.07

        

Miscellanea

 • Małgorzata Czerny, Poznan University of Economics and Business, Poland
  Wpływ zasad religijnych na ukształtowanie systemu rachunkowości
  The Influence of Religious Principles on the Formation of the Accounting System
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.08

 • Alicja Grześkowiak, Wrocław University of Economics, Poland
  Kompetencje a zachowania edukacyjne dorosłych Polaków
  Competences and Educational Behaviours of Adult Poles
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.19.2.09