2017


vol. 20, no. 1 • Anna Lewicka-Strzałecka, Polish Academy of Sciences, Poland
  Świadomość konfliktu interesów jako akademicki standard etyczny
  Awareness of Conflict of Interest as an Academic Standard of Ethics
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.01

 • Danuta Walczak-Duraj, University of Lodz, Poland
  Przyczyny deficytów i dylematów etycznych w badaniach naukowych
  The Reasons of Deficits and Ethical Dilemmas in Research
  Content   Abstract    References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.02

 • Przemysław Rotengruber, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Słowa i czyny. O społecznej (nie)odpowiedzialności uniwersytetu
  Words and Deeds. Corporate Social (Ir)Responsibility in Higher Education Institutions
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.03

 • Maria Czajkowska, Uniersity of Lodz, Poland
  Uczciwość i otwartość jako wartości współczesnego nauczyciela akademickiego
  Honesty and Openness as Values of a Contemporary Academic Teacher
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.04

 • Mariusz Maziarz, Wrocław University of Economics, Poland
  Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze badania i nierozwiązane problemy
  Causation in Economics. The Most Recent Analyses and the Unsolved Problems
  Content   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.05

 • Adam Karbowski, Warsaw School of Economics, Poland
  Kontrowersje związane z moralnym uzasadnieniem ochrony patentowej w biotechnologii
  Controversies over the Moral Justification for Patent Protection in Biotechnology
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.06

 • Marta Makowska, Warsaw University of Life Sciences, Poland
  Łukasz Jasiński, Maria Curie Sklodowska University of Lublin, Poland
  Znaczenie „przejrzystości” w relacjach lekarzy z firmami farmaceutycznymi
  The Importance of ‘Disclosure’ in Relationships between Physicians and Pharmaceutical Companies
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.1.07