2017


vol. 20, nr 2 • Marek Jędraszewski, Roman Catholic Archdiocese of Kraków, Poland
  Ludzkie „Ja” w filozofii Emmanuela Levinasa i w Schizofrenii Antoniego Kępińskiego
  The Self in the Theory of Levinas and in Kępiński’s Schizophrenia
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.01

 • Michał Kapias, Grzegorz Polok, Katowice University of Economics, Poland
  Rola sumienia w przeciwdziałaniu zjawisku decouplingu
  Conscience as a Phenomenon to Counter Decoupling
  Content   Abstract    References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.02

 • Monika Krakowiak-Drzewiecka, Katowice University of Economics, Poland
  Badanie instytucji: dylematy, metody, doświadczenia
  Research on Institutions: Dilemmas, Methods, Experiences
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.03

 • Maciej Kassner, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
  Gospodarka jako zinstytucjonalizowany proces. Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje
  The Economy as Instituted Process. Karl Polanyi’s Institutionalism and Its Ethical Consequences
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.04

 • Katarzyna Kamińska, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Poland
  Podstawy etyczne ładu konkurencyjnego w ujęciu Waltera Euckena
  Ethical Foundations of Competitive Order According to Walter Eucken
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.05

 • Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Warsaw School of Economics, Poland
  Reputacja jako instytucja: próba konceptualizacji i problemy pomiaru
  Reputation as an Institution: An Attempt to Conceptualize and Measure Issues
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.06

 • Karolina Szczepaniak, Krakow University of Economics, Poland
  Stosunek do własności w Polsce po 1989 roku w świetle filozofii politycznej liberalizmu
  The Approach to Ownership in Poland after 1989 in the Light of the Political Philosophy of Liberalism
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.07

 • Marek Delong, University of Rzeszow, Poland
  Aspekty etyczne polskiej transformacji gospodarczej w enuncjacjach Konferencji Episkopatu Polski
  Moral and Ethical Aspects of the Polish Transition from Communism in the  Enunciations of the Polish Episcopate
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.08

 • Sławomir Kamosiński, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
  Odpowiedzialność pracodawców wobec rodzin pracowników (na podstawie badań empirycznych)
  Employers' Responsibility Towards Employees' Families (an Empirical Study)
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.09

 • Aldona Klimkiewicz, Higher School of Economics and Management in Łódź, Poland
  Obniżenie wieku emerytalnego w Polsce. Implikacje dla kobiet w sferze rynku pracy
  Lowering the Retirement Age in Poland. Implications for Women in the Area of Employment
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.2.10