2017


vol. 20, nr 3 • Paweł Drobny, Kraków University of Economics, Poland
  Człowiek jako kapitał? Przyczynek do krytyki teorii kapitału ludzkiego
  The Human as Capital? A Contribution to the Critique of the Theory of Human Capital
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.01

 • Michał A. Michalski, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
  Starzenie się społeczeństwa w kontekście dominujących założeń współczesnej ekonomii i kultury
  Aging of the Society in the Context of Dominant Assumptions of Contemporary Economics and Culture
  Content   Abstract    References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.02

 • Monika Szewczyk, University of Łódź, Poland
  „Srebrna gospodarka” w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
  Silver Economy in the Context of Corporate Social Responsibility
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.03

 • Marcin Graban, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
  Kwestia robotnicza w USA w I poł. XX w. Wkład Kościoła katolickiego w jej rozwiązanie
  The Labour Question in the USA in First Half of 20th Century. Contribution of the Catholic Church to Its Solution
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.04

 • Piotr Kopiec, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Chrześcijańska wizja alterglobalizacji. Wkład Światowej Rady Kościołów
  The Christian Vision of Alter-globalization. The Contribution of the World Council of Churches
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.05

 • Robert Rogowski, State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
  Aksjonormatywne postawy przedsiębiorców na świecie. Analiza porównawcza
  Axio-normative Attitudes of Entrepreneurs in the World. A Comparative Analysis
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.06

 • Urszula Gołaszewska-Kaczan, Univesity of Białystok, Poland
  Przyszłość wolontariatu pracowniczego – e-wolontariat?
  Is E-volunteering the Future of Employee Volunteering?
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.07

 • Arleta Nerka, Kozminski University, Poland
  Powołanie inspektora ochrony danych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu
  The Appointment of the Inspector General for Data Protection Officer as a Sign of Corporate Social Responsibility
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.08

 • Artur Grabowski, University of Economics in Katowice, Poland
  Działalność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) a społeczna odpowiedzialność biznesu
  Activity of German Sports (Football) Enterprises and Corporate Social Responsibility
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.20.3.09