2018


vol. 21, no. 1 • Anna Lewicka-Strzałecka, Polish Academy of Sciences, Poland
  Pomiar korupcji i jego ograniczenia
  Corruption Measures and Their Limitations
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.01

 • Agnieszka Tyburcy, Alicja Kobierecka, Warsaw University of Life Sciences, Poland
  Misje przedsiębiorstw. Propozycja metody ich oceny
  A Proposed Method to Assess Enterprise Mission Statements
  Content   Abstract    References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.02

 • Eugeniusz Kwiatkowski, University of Lodz, Poland
  Problem bezrobocia w nauce społecznej Kościoła i ekonomii
  The Problem of Unemployment in the Social Doctrine of the Church and Economics
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.03

 • Jakub Bożydar Wiśniewski, Mises Institute of Economic Education, Poland
  Etyka gospodarcza jako refleksja nad jakościowym potencjałem działalności ekonomicznej
  Business Ethics as a Consideration on the Qualitative Potential of Economic Activities
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.04

 • Anna Rutkowska, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Teorie dóbr publicznych i zrównoważonego rozwoju w myśli filozoficznej Johna Locke'a
  Theories of Public Goods and Sustainable Development in the Philosophical Thought of John Locke
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.05

 • Michał A. Michalski, Jakub Isański, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Społeczno-kulturowe aspekty zmian dzietności i ich konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego
  Economic Development and Social Development. Socio-cultural Aspects of Fertility Changes and their Consequences
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.06

 • Tomasz Przybyciński, Warsaw School of Economics, Poland
  Ekonomiczne i etyczne aspekty kształtowania strategii konkurencji w sektorze bankowym
  Economic and Ethical Aspects of Shaping Competitive Strategies in the Banking Sector
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.07