2018


vol. 21, no. 2 • Aniela Dylus, Karolina Matyjaszczyk, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland
  Wolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykłady
  Employee Volunteering. Essence, Forms, Examples
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.01

 • Aniela Dylus, Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Poland
  Wolontariat pracowniczy. Partycypacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa czy nowa forma wyzysku?
  Employee Volunteering. A Form of Participating in Corporate Social Responsibility or a New Type of Labour Exploitation?
  Content   Abstract    References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.02

 • Przemysław Rotengruber, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Samorząd zawodowy – sojusznik czy wróg społeczeństwa obywatelskiego?
  Professional Self-government: an Ally or Enemy of Civil Society?
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.03

 • Robert Sroka, Kozminski University, Poland
  ESG Transparency on the Polish Capital Market
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.04

 • Alina Walenia, University of Rzeszow, Poland
  Ethical Standards in the Process of Counteracting Financial Abuse with Regard to EU Budget Funds. The Case of Poland
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.05

 • Zdzisław Szymański, University of Economics and Innovation in Lublin, Poland
  Programy naprawy Rzeczypospolitej w czasach saskich. Aspekty etyczno‑polityczne i społeczno‑ekonomiczne
  Economic Development and Social Development. Socio-cultural Aspects of Fertility Changes and their Consequences
  Content   Abstract   References
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.06