2020


vol. 23, no. 1 • Magdalena Zdun, Cracow University of Economics, Poland
  Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej
  The axiological perspective in economic and business sociology
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.1.01

 • Arkadiusz Piotr Nowak, Poznań University of Economics and Business, Poland
  Problem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu hipotecznego
  The possibility of professional ethics for mortgage brokers
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.1.02

 • Anna Horodecka, Warsaw School of Economics, Poland
  Is e-learning a panacea for the current challenges of business ethics teaching?
  Czy nauczanie zdalne jest panaceum na obecne wyzwania w nauczaniu etyki biznesu?
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.1.03

 • Emilia Kaczmarek, University of Warsaw, Poland
  Marta Makowska, Warsaw University of Life Sciences, Poland
  Wymaganie obecności na zajęciach w czasie choroby jako przykład ukrytego programu studiowania medycyny
  Requiring class attendance during illness as an example of the hidden curriculum in medical studies
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.1.04

 • Adam Płachciak, Wrocław University of Economics, Poland
  Dative Mukarutesi, The National University of Rwanda, Rwanda
  The deontological perspective of sustainable development
  Rozwój zrównoważony w perspektywie deontologicznej
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.1.05