2020


vol. 23, no. 2 • Terence M. Garrett, University of Texas Rio Grande Valley, USA
  Kant’s foedus pacificum: Path to peace or prolegomena to neoliberalism and authoritarian corporatist globalization in contemporary liberal democratic states?
  Kantowskie foedus pacificum: droga do pokoju czy prolegomena neoliberalizmu i autorytarnej korporacjonistycznej globalizacji we współczesnych liberalnych demokracjach?
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.2.01

 • Mariusz Mak, University of Bialystok, Poland
  Liberalizm gospodarczy w myśli Carla Mengera
  Economic liberalism in the thoughts of Carl Menger
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.2.02

 • Agnieszka Marek, Sylwia Kostrzewa, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
  An existential-religious model of business leadership. A holistic perspective
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.2.03

 • Alina Walenia, University of Rzeszów, Poland
  Systemowe metody monitorowania jakości pracy w urzędach administracji publicznej
  Systems methods of monitoring the quality of work in public administration offices
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.2.04