2020


vol. 23, no. 3 • Inga Mizdrak, Cracow University of Economics, USA
  Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej
  Existential responsibility as the foundation of responsibility in socio-economic ethics
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.3.01

 • Jan Kozubowski, University of Warsaw, Poland
  Pieniądz jako towar fikcyjny – utopia liberalizmu według Karla Polanyiego
  Money as a fictitious commodity – liberal utopia according to Karl Polanyi
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.3.02

 • Anna Bąkała, Marcin Bąkała, University of Lodz, Poland
  Enhancing ethical behavior in online exams
  Wzmacnianie zachowań etycznych na egzaminach przeprowadzanych w formie zdalnej
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.3.03

 • Piotr Grocholiński, University of Lodz, Poland
  Rosnąca rola klientocentryczności w rozwoju koncepcji biznesowych
  The growing role of customer-centricity in business concept development
  Content
  doi: 10.18778/1899-2226.23.3.04