2016


vol. 19, nr 1 • Krzysztof Tapek, Jagiellonian University in Cracow, Poland
  Corporate Social Resposonsibility w kontekście imperatywu kategorycznego Kanta
  Corporate Social Responsibility in the light of Kant’s Categorical Imperative
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.01

 • Agnieszka Drzymała, University of Lodz, Poland
  Korporacje transnarodowe a standardy CSR w zakresie ochrony środowiska
  Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental Protection
  Treść   Abstrakt    Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.02

 • Robert Rogowski, State Higher Vocational School in Nowy Sącz, Poland
  Praktyka wdrażania CSR w polskich przedsiębiorstwach w opinii doradców
  The Practice of CSR Implementation in Polish Companies According to the CSR Advisors
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.03

 • Felicjan Bylok, Czestochowa University of Technology, Poland
  Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja
  Meanders in Consumption in Contemporary Society: Consumerism versus Deconsumption
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.04

 • Ewa Cichowicz, Warsaw School of Economics, Poland
  Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu
  The Use of Modern Technology by Financial Institutions in Combating Financial Exclusion
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.05

 • Ewelina Stasiak, University of Lodz, Poland
  Postawy etyczne pracowników administracji samorządowej
  The Ethical Attitudes of Local Government Employees
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.06

 • Piotr Nieporowski, Univeristy of Zielona Góra, Poland
  Współpraca pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego
  Current Trends in Fostering Cooperation Between Business and NGO’s Supported by Examples from Lubusz Voivodeship
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.07

 • Karolina Olejniczak, Poznan University of Technology, Poland
  Organizacje pozarządowe w subregionie leszczyńskim. Potencjał i bariery
  The Non-Governmental Organisations in the Leszno Subregion. Their Potential and Constraints
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.1.08