2016


vol. 19, nr 3 • Maciej Soin, Lodz University of Technology, Poland
  Filozoficzne trudności teorii interesariuszy
  Philosophical Difficulties of Stakeholder Theory
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.01

 • Andrzej Stoiński, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM), Poland
  Identyfikacje pojęcia sprawiedliwości społecznej
  Identifications of the Notion of Social Justice
  Treść   Abstrakt    Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.02

 • Tomasz Przybyciński, Warsaw School of Economics, Poland
  Etyczne i ekonomiczne aspekty państwa dobrobytu
  Ethical and Economic Aspects of the Welfare State
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.03

 • Lucyna Chmielewska, University of Lodz, Poland
  Myśl ekonomiczna kalwinizmu
  The Economic Thought of Calvinism
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.04

 • Paweł Drobny, Cracow University of Economics, Poland
  Ekonomia personalistyczna jako próba integracji etyki i ekonomii na gruncie idei osoby
  Personalist Economics as an Attempt to Integrate Ethics and Economics on the Basis of the Idea of a Person
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.05

 • Marek Wódka, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
  Kategoria moral capital w etyce społeczno-gospodarczej
  The Concept of Moral Capital in the Social-Economic Ethics
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.06

 • Waldemar Świątkowski, Lomza State University of Applied Sciences, Poland
  Duch demokratycznego kapitalizmu Michaela Novaka. Jego analiza i ocena w kontekście etyki chrześcijańskiej
  The Spirit of Democratic Capitalism of Michael Novak. An Analysis and Evaluation in the Context of Christian Ethics
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.07

 • Damian Szymczak, University of Lodz, Poland
  Wprowadzenie do problemu ubóstwa w ujęciu Amartyi Kumara Sena. Wymiar etyczny
  Introduction to the Problem of Poverty by Amartya Kumar Sen. The Ethical Dimension
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.08

 • Beata Rogowska, Jan Kochanowski University (JKU) in Kielce, Poland
  Etyczny aspekt teorii normatywnych rachunkowości
  Ethical Aspect of the Normative Theories of Accounting
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.09

 • Urszula Gołaszewska-Kaczan, University of Bialystok, Poland
  Jarosław Kilon, Bialystok University of Technology, Poland
  Jacek Marcinkiewicz, University of Bialystok, Poland
  Ocena atrakcyjności inwestycji w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych na podstawie indeksu RECPECT
  An Assessment of the Attractiveness of Investments in the Shares of Socially Responsible Businesses Based on the RESPECT Index
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.10

 • Robert Rogowski, State Higher Vocational School in Nowy Sącz, Poland
  Etyczne problemy w pracy na podstawie opinii pracowników wybranych banków
  Ethical Problems at Work in the Opinion of Employees of Selected Banks
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.11

 • Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, University od Lodz, Poland
  Misje wybranych banków z perspektywy koncepcji CSR
  Missions of Selected Bank from the Perspective of CSR Concept
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.12

 • Marta Makowska, Warsaw University of Life Sciences, Poland
  Kontrowersje związane z reklamowaniem leków Analiza porównawcza Polski i Stanów Zjednoczonych
  Controversial Advertising of Medicines. A Comparison between Poland and the United States
  Treść   Abstrakt   Bibliografia
  doi: 10.18778/1899-2226.19.3.13