2019


vol. 22, nr 1 • Aleksander Ostapiuk, Wroclaw University of Economics, Poland
  Ekonomia neoklasyczna versus ekonomia behawioralna. Libertariański paternalizm a reforma emerytalna
  Neoclassical economics versus behavioral economics. Libertarian paternalism and the retirement system
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.1.01

 • Waldemar Walczak, University of Lodz, Poland
  Ekonomiczne i społeczne aspekty korupcji
  Economic and social aspects of corruption
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.21.1.02

 • Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger, University of Lodz, Poland
  Marriage, divorce and economic growth
  Małżeństwa, rozwody i wzrost gospodarczy
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.1.03

 • Alina Walenia, University of Rzeszów, Poland
  Deontologiczne zasady dobrej administracji w dokumentach UE. Uwagi o ich wdrażaniu w Polsce
  Deontological principles of good administration in EU documents. Comments on their implementation in Poland
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.1.04

 • Andrzej Kondej, University of Bialystok, Poland
  Transformacja handlu detalicznego Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce po 1989 roku
  Transformation of the Retail Trade of FMCG in Poland After 1989
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.1.05

 • Kinga Kowalewska, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  Erika Grodzki, Lynn University, The USA
  The representation of mature adults in TV commercials: A cross-cultural content analysis of portrayals in Poland and in the U.S.
  Wizerunek osób dojrzałych w reklamach telewizyjnych: międzykulturowa analiza porównawcza na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.1.06