2019


vol. 22, nr 2 • Przemysław Wechta, Adam Mickiewicz University of Poznan, Poland
  Koncepcja bezinteresowności ekonomicznej Talcotta Parsonsa
  Talcott Parsons’ concept of economic disinterestedness
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.2.01

 • Robert Rogowski, State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, Poland
  Czy możliwa jest budowa teorii moralnej zawodności rynku?
  Is it possible to build a moral theory of market failure?
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.21.2.02

 • Anna Lewicka-Strzałecka, Polish Academy of Sciences
  Moralność finansowa polskich konsumentów
  The financial morality of Polish consumers
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.2.03

 • Maciej Soin, Lodz University of Technology, Poland
  CSR i etyka przekonañ
  CSR and the ethics of conviction
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.2.04

 • Robert Sroka, Kozminski University, Poland
  „Doregulacja”. Nieprecyzyjność prawa jako nowa przyczyna wyznaczania standardów postępowania przez organizacje branżowe w procesie samoregulacji
  The imprecision of the law as a new source of setting standards of conduct by industry organizations in the process of self-regulation
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.2.05

 • Sławomir Kamosiński, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
  Firma jako wartość dla przedsiębiorcy
  The company as a value for the entrepreneur
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.2.06

 • Monika Fiedorczuk , University of Bialystok, Poland
  Ewolucja systemu gospodarczego Rosji: uwarunkowania, etapy i perspektywy zmian
  The evolution of the economic system in Russia: Circumstances, stages and perspectives of change
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.2.07