2019


vol. 22, nr 3 • Beata Rogowska, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
  Relacje między etyką, prawem i ekonomią: analiza poglądów Adama Smitha
  The relationships between ethics, law and economics: Adam Smith’s views analysis
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.3.01

 • Grzegorz Szulczewski, SGH Warsaw School of Economics, Poland
  Sztuczna inteligencja a inteligencja moralna. Zagadnienia wstępne cybernetyki
  Artificial intelligence and moral intelligence. An introduction to cybernetic ethics
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.21.3.02

 • Monika Modrzejewska, SGH Warsaw School of Economics, Poland
  Etyczne aspekty personalizowania treści w środowisku cyfrowym
  Ethical aspects of web content personalization
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.3.03

 • Marta Paduszyńska, University of Lodz, Poland
  CSR i etyka przekonań
  CSR and the ethics of conviction
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.3.04

 • Tomasz Przybyciński, SGH Warsaw School of Economics, Poland
  Ekonomiczne i etyczne aspekty rozwoju ChRL w latach 1949–2018
  Economic and ethical aspects of the PRC’s development in the years 1949–2018
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.3.05

 • Bohdan Wyżnikiewicz, Institute of Forecasts and Economic Analysis, Poland
  Etyczne aspekty zróżnicowania dochodów
  Ethical aspects of income differentiation
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.22.3.06