2020


vol. 23, nr 4 • Aleksander Ostapiuk, Wroclaw University of Economics and Business
  Value-free paradise is lost. Economists could learn from artists
  Wolny od wartości raj został utracony. Ekonomiści mogli uczyć się od artystów
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.23.4.01

 • Paweł Żurawski, University of Lodz
  Lockdowns and their legitimacy in the context of Adam Smith’s economic philosophy and liberalism
  Lockdowny i ich zasadność w kontekście filozofii ekonomicznej Adama Smitha i liberalizmu
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.23.4.02

 • Agnieszka Kłysik-Uryszek, University of Lodz
  Do investors care about CSR? Evidence from Polish public listed companies
  Czy inwestorzy biorą pod uwagę społeczną odpowiedzialność biznesu? Świadectwa empiryczne z polskich spółek giełdowych
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.23.4.03

 • Adam Kędrzyński, University of Lodz
  Przegląd wybranych badań nad moralnością podatkową. Wpływ moralności na rozmiary luk podatkowych
  A review of selected studies on tax morality. The impact of morality on the size of tax gaps
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.23.4.04

 • Agnieszka Kłysik-Uryszek, University of Lodz
  Gender pay gap and women in managerial positions: V4 countries in the light of the European Union
  Luka płacowa oparta na płci w przypadku kobiety na stanowiskach kierowniczych. Kraje Grupy Wyszehradzkiej w świetle sytuacji w Unii Europejskiej
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.23.4.05

 • Adriana Merta-Staszczak, Krzysztof Serafin, Bartosz Staszczak, Wrocław University of Science and Technology
  Społeczna odpowiedzialność uczelni na przykładzie Politechniki Wrocławskiej
  University social responsibility on the example of Wrocław University of Science and Technology
  Treść
  doi: 10.18778/1899-2226.23.4.06