Począwszy od 2021 roku czasopismo "Annales. Ethics in Economic Life" funkcjonować będzie w ramach periodyku Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (FoE).

Wszystkich autorów zainteresowanych publikacją prosimy o zgłaszanie swoich tekstów poprzez formularz zamieszczony na stronie https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/about/submissions

Czasopismo "Annales. Ethics in Economic Life" jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Począwszy od 2014 roku "Annales. Ethics in Economic Life" ukazuje się w cyklu kwartalnym.

Czasopismu „Annales. Ethics in Economic Life” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa Etyka w życiu gospodarczym. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w Annales. Ethics in Economic Life są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Proces recenzowania artykułów w Annales. Ethics in Economic Life.Czasopismo „Annales. Ethics in Economic Life” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo „Annales. Ethics in Economic Life” jest afiliowane przy i współfinansowane przez Wydział Ekonomiczno-Sociologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

"Annales. Ethics in Economic Life" jest publikowane na zasadzie wolnego dostępu (Open Access) do wszystkich ukazujących się na naszych łamach artykułów na licencji CC BY-NC-ND.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach i repozytoriach:

Czasopismo zostało zaakceptowane do indeksacji w EBSCO oraz The Philosopher's Index.

W latach 1998-2012 wersją referencyjną czasopisma była wersja papierowa.
Począwszy od 2013 r. wersją referencyjną jest wersja elektroniczna, przy czym obie wersje czasopisma są tożsame.

Za publikację w "Annales. Ethics in Economic Life" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 20 punktów (pozycja 28566 wykazu z 31 lipca 2019 r.).

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869