Adres redakcji


Redakcja „Annales. Ethics in Economic Life”
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój C146
90-214 Łódź

tel. 48 42 635 55 42
e-mail: annales@uni.lodz.pl