Redakcja czasopisma


Komitet Redakcyjny:
Redaktor naczelny dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, Uniwersytet Łódzki
Zastępca redaktora naczelnego dr Karolina Messyasz, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Konrad Kubala, Uniwersytet Łódzki
dr Marcin Kotras, Uniwersytet Łódzki
prof. Sharaf N. Rehman, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Janusz Reichel, Uniwersytet Łódzki
dr Agata Rudnicka-Reichel, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz redakcji mgr Tamara Franiak-Krupińska


Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. J. Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, (Polska)
prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. David J. Jackson, Bowling Green State University (Stany Zjednoczone)
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (Polska)
ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem (Izrael)
prof. dr Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie (Czechy)
prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University (Stany Zjednoczone)


Redaktor statystyczny:

dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ


Redaktorzy językowi:
dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
dr Anna Fadecka (język polski)
Mark Muirhead (English proofreader)